Ultra Desert 8

04/12/2020

תמונות הכנה ואוירה

תוצאות המירוץ

אולטרה - 75 ק"מ

מרתון - 42 ק"מ

חצי מרתון - 21 ק"מ

תודות לצלמים המדהימים על תמונות יפהפיות ובלתי נשכחות:
Ronen Topelberg – Photographer
Omri Gutman
תומר פדר

והצלם האנרגטי על ג'בל מונטאר
Mendi falk

שותפים לדרך