תקנון המירוץ

חובה לקרוא בקפידה תקנון זה.

מקצי המרוץ:

 • Ultra desert  81 ק"מ
 • מרתון 43 ק"מ
 • חצי מרתון 23 ק"מ
 • 13 ק"מ

איך נרשמים?
רישום מתבצע דרך אתר האינטרנט, או, דרך הקישור או דרך הלינק שיפורסמו יש לשים לב לתאריכי ההרשמה.

גיל המשתתפים:
אולטרה דזרט 81 ק"מ: גיל מינימום להשתתפות 18 שנה ביום המרוץ.
מקצה 43 ק"מ: גיל מינימום להשתתפות 18 שנה ביום המרוץ
מקצי 23 ק"מ ו- 12 ק"מ: גיל מינימום להשתתפות 16 שנה ביום המרוץ (מתחת לגיל 18 דרוש אישור הורים חתום בנוסף לשאר המסמכים עליהם צריך לחתום). כנ"ל מקצה 13 ק"מ.

תנאי השתתפות כלליים:

 • חובה למלא ולחתום על הצהרת בריאות של המשתתף (המסמכים מצורפים בסוף התקנון) משתתף מתחת לגיל 18 חייב לשלוח אישור הורים חתום בנוסף לשאר המסמכים.
 • למשתתפי מקצה 75 ק"מ מחויבים לשלוח אישור חתום של רופא.

הוראות כלליות

ביום המרוץ:

 • כל רץ יישא עליו/ה את המספר החזה בצורה בולטת לעין
 • לאורך המסלול יהיו שלטים וסימונים שיובילו את תוואי הדרך בצמתים ובפניות.
 • למוזנקים בלילה בנוסף יסומנו הפניות והצמתים במקלות תאורה (סטיקלייטים).
 • אחראי התחנות (מרשלים) בנקודות ההזנה וסדרנים בנקודות הקריטיות יכוונו וייתנו מענה לכל בעיה.
 • יהיו נקודות רישום בחלק מהתחנות ומדידת זמני ביניים.
 • על הרצים בלילה במקצי האולטרה והמרתון לרוץ עם אור אדום מהבהב בגב החולצה עד לזריחה, לבישת אפוד זוהר ופנס ראש עם בטריות רזרביות. לרצי האולטרה – חובה פנס ראש רזרבי.
 • הריצה בשעות הלילה מחייבת משנה זהירות ואחריות.
 • חל איסור מוחלט ללוות רצים במסלול הריצה באופנים או ברכב. רץ שייתפס ע"י מלווה יפסל.

דגשים למקצה 81 ק"מ

 • ציוד החובה ייבדק לפני הזינוק ובמהלך התחרות. ספורטאי שלא ימצא ברשותו ציוד החובה כולו בכל נקודות זמן יפסל מיידית.
 • בשעות הלילה – ועד לשעה 5:30 – כל ספורטאי מחויב לרוץ עם פנס ראש איכותי.
 • חובה על כל ספורטאי לשאת מספר חזה במקום בולט.
 • רץ אשר לא יגיע לאחת התחנות עד לזמני הגג (CUT OFF) לא יוכל להמשיך בתחרות ויאלץ למסור את מספר החזה למרשלים.
 • שמירה על הטבע: רץ שייתפס משליך זבל על השבילים יפסל.
 • לאורך המסלול פרוסות תחנות סיוע ותחנות מים. קבלת סיוע מחוץ לתחנות אלו אסורה.
 • במקרה של פרישה – למעט מקרה פציעה יש להגיע לתחנה הקרובה ביותר ולעדכן את הצוות שנמצא בתחנה על הפסקת המרוץ ולמסור את מספר החזה. הנהלת המרוץ תדאג להסיע את הספורטאים שפרשו לנקודת הסיום. (שימו לב שהזמן עד להעברה לנקודת הסיום ישתנה בתלות בזמינות ההסעה ובשיקולים של הנהלת המרוץ). במקרה של פציעה שלא מאפשרת המשך ההתקדמות יש ליצור קשר מיידי עם מוקד המרוץ ולנהוג על פי ההוראות.
 • רץ שייתפס מקצר את המסלול יפסל.
 • סירוב לבדיקת ציוד תגרור פסילה.
 • רץ שלא הושיט יד לרץ במצוקה – יפסל.
 • בטיחות: פציעה, איבוד דרך, או רצון להפסיק את המרוץ על המשתתפ/ת לחכות על הציר. תוך כדי כך להודיע בטלפון, באמצעות רץ אחר על המיקום. אסור בשום אופן לעזוב את ציר הריצה. על הרצים להגיש סיוע ראשוני במידת הצורך ולהעביר הודעה על המיקום. רצי חצי מרתון ומעלה חובה לרוץ עם שעון ועליו ציר המסלול וגם בטלפון הנייד. שימו לב: בשל מבנה המסלולים המדבריים חילוץ עשוי להמשך משעה ועד כמה שעות.

נקודות זינוק למקצים:

 • מקצה 81 ק"מ – יוזנק ויסיים בחניון הלילה מצפה מכתש קטן (מסלול מעגלי).
 • מקצה 43 ק"מ – יוזנק מהכניסה למכתש הקטן.
 • מקצה 23 ק"מ – יוזנק מתחתית מעלה עקרבים.
 • מקצה 13 ק"מ – יוזנק ויסיים בחניון הלילה מצפה מכתש קטן (מסלול מעגלי).

זמני גג – (קאט-אוף)

 • מקצה 81 ק"מ – 13 שעות
 • מקצה 43 ק"מ – 8 שעות
 • מקצה 23 ק"מ – 5 שעות

בטיחות רצים

 • הריצה מחייבת פנס ראש ופנס מהבהב מאחורה, רץ שלא יישמע להוראות אלו יפסל.
 • טעות במסלול – המסלול מסומן בסטנדרט הבינלאומי הגבוה ביותר על מנת להקטין ככל שניתן אפשרות לטעות במסלול. במידה ובכל זאת ספורטאי ירד מהמסלול – יש לחזור לנקודה האחרונה בה היה סימון של המסלול ולהמשיך משם.

זמנים ושעות סגירת תחנות

 • לפני המרוץ יפורסם תיק מרוץ שבו יהיה רשום על הפתיחה וסגירת תחנות הריענון לאורך המסלול ובהתאמה למקצים השונים.

שינויים כלליים ושינויים בלתי מתוכננים במסלול ובמהלך המרוץ

 • מנהל המרוץ רשאי לשנות את מתווה המסלול על פי החלטתו עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ואת מארגני המרוץ.
 • מנהל המרוץ רשאי לשנות את מועדי ההזנקה, את מועדי סגירת תחנות ואת שעת סיום המרוץ עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ואת מארגני המרוץ.
 • שינויים בתקנון זה עשויים לחול בהתאם לשיקולי מארגני המרוץ. השינויים יעודכנו בדף הבית של המרוץ.
 • מארגני המרוץ רשאים להודיע על ביטול או דחיית המרוץ ללא התראה מראש אך בזמן סביר טרם המרוץ במידה ומספר הנרשמים לא יגיע למכסת המינימום שנקבעה על מנת שהמרוץ ייצא לפועל.

תלונות / ערעורים

 • במקרה של תלונות על הפרת חוקי המרוץ, ערעורים או השגות על תוצאות / קביעות יש להגישן בנקודת הסיום בלבד לנציגי הועדה המארגנת ובכל מקרה לא יאוחר משעה אחרי חצית קו הסיום.

בברכת בריאות והצלחה במרוץ
צוות המרוץ
ULTRA DESERT