Ultra Desert – DARAGE

נא לרשום את הפרטים

 

125385

Sale!

01/03/2024

המרוץ המדהים חוזר בפעם השלישית. פתיחה אדירה לשני המקצים הארוכים על מעלה חצצון,

רמת המדבר נראית שקטה, אבל… ירידות, עליות, 2 קניונים, מים, סולמות ושוב רמת המדבר.

כל האתגרים למרוץ מאתגר.