Ultra Desert – DARAGE

נא לרשום את הפרטים

 

110360

Sale!

שלום רב לכל הרצות והרצים,

חוזרים למריץ המדהים בצפון מדבר יהודה.

להלן מידע לקראת המרוץ שיתקיים בתאריך 28 בפברואר, יום שישי, 2025.

 • המסלולים מתאימים גם לרצי מדבר מתחילים במסלולים הקצרים
 • המסלולים השנה חוזרים למתכונת הרגילה.

פרטים כלליים:

תאריך: 28 בפברואר, יום שישי.

נקודת כינוס: חניון הלילה אחרי מצוקי דרגות.

נקודת סיום לכל הקטגוריות: חניון הלילה אחרי מצוקי דרגות.

נקודת הזינוק לקטגוריות המרתון וחצי המרתון בתחתית מעלה מכוור.

מסלולים: (מפות המסלולים יפורסמו בחודש נובמבר 2024

מסלול מרתון 42 ק"מ יכלול את מעלה מכוור, לופ חצצון, נחל תקוע, נחל משש.

מסלול חצי מרתון, 21 ק"מ יכלול את מעלה מכוור, נחל תקוע ונחל משש.

מסלול  10 ק"מ יכלול את מצפה דרגה ולופ קטנטן בנחל משש.

 • יתכנו שינויים במסלולים

תחנות ריענון, שליטה, רישום רצים ומיקום:

תחנות ריענון ושליטה יפורסמו בהמשך.

תנאי תשלום וביטול

 1. ההרשמה דרך האתר ultradesert.com
 2. ביטול הרשמה מכל סיבה שהיא עד תאריך 1 בינואר 2025 – דמי ביטול 100 ₪.
 3. לאחר תאריך זה דמי ביטול מכל סיבה שהיא תהיה בגובה 100 אחוז – לא יהיה החזר.
 4. במקרים מיוחדים וע"פ החלטת החברה יהיה זיכוי שלם, או, חלקי למרוץ הבא.
 5. במקרה של דחיית מרוץ בשל תנאי מזג אוויר קיצוני, או, דחייה בשל ענייני ביטחון יועבר המרוץ לתאריך 7 במרץ 2025.

רצים:

לרצי המרתון וחצי המרתון חובה שעון עם המסלול וחובה גם טלפון נייד עם מסלול הריצה עליו.

סימונים: חיצים מקרטון קשיח בכל המסלולים למעט: מעלה מעלה תמרים וקניון משש.

שמירה על הטבע:

 1. אסור להשליך זבל לאורך המסלול. ניתן להשליך בשקיות האשפה שבתחנות.
 2. הריצה היא על שבילים ודרכים מסומנות בלבד. חל איסור מוחלט לרדת מהשבילים המסומנים.
 3. אין לפגוע בחי, או, בצומח שעל ציר הריצה.

חנייה:

החנייה ליד חניון הלילה במצוק דרגות.
יתכנו שינויים בלו"ז המופיע בטבלה ובתכנית.

טלפונים לחרום בשעות המרוץ בלבד:

אורי שחף: 054-2067500. נקודת סיום: אשד. 0524457515. גדי: 0526289289.

אנו מאחלים לכל הרצות והרצים חזרה מהנה למדבר בילוי טוב, חווייתי, בטוח, מהנה ומאתגר,

צוות ULTRA DESERT
גדי ואורי
פלטינום – Ultra Desert