טופס הצהרת בריאות

שאלון פרטים אישיים והצהרת בריאות לכל משתתפי המרוצים בקטגוריות Ultra Desert

במידה והתשובה היא כן יש לפרט בהמשך הטופס